Misioni yne eshte te behemi kompania me e fuqishme ne territoret shqiptare, duke zgjeruar si pjesen e tregut gjeografik, ashtu edhe portofolin tone te investimeve ne sektore te ndryshem, duke arritur fitime te qendrueshme dhe qendrueshmeri ne treg.

Kompanite sot perballen me shume sfida ne rrugen drejt rritjes se qendrueshme dhe perfitimit. Tregu Shqiptar eshte nje mjedis dinamik dhe per kete arsye perben nje sfide edhe me te madhe. Arjeil ka arritur te zhvillohet ne kete treg dhe synon te vazhdoje kete rruge drejt suksesit. Per te arritur kete objektiv, Arjeil do te vazhdoje te zbatoje strategjite e tij te biznesit bazuar ne praktikat qe jane fleksibel dhe adaptive per t’iu përshtatur tregut modern.

Strategjite tona kryesore te biznesit jane:

  • Identifikimi i tregjeve me perspektive dhe me te pershtatshem per produktet dhe sherbimet e kompanise sone.
  • Perzgjedhja dhe shfrytezimi efektiv i burimeve njerezore te kompanise.
  • Gjetja e partnereve te duhur, vendas dhe te huaj, te cilet jane entuziaste dhe energjike ne perpjekjet e perbashketa te suksesit afatgjate.
  • Alokimi i investimeve me efikasitet te larte ne menyre qe te sigurohet autonomia dhe te minimizohen efektet e zhvillimeve politike dhe ekonomike te identifikuara si faktoret me te paqendrueshem ne rajonin tone.
  • Organizimi i proceseve te prodhimit, sherbimeve dhe marketingut me efikasitet me te larte.
  • Ruajtja e nje situate te qendrueshme ekonomike te kompanise.
  • Arritja e nje pozicionimi strategjik ne treg i cili do te ofroje fleksibilitet dhe pershtatje me te madhe ne situatat e ndryshimit te kushteve ne treg.