Transporti i produkteve

Arjeil siguron nje transport te sigurt per te gjithe produktet e saj ne te gjithe Shqiperine.

Arjeil zoteron disa kamion-vinça te dedikuar per transportimin e elementeve te parafabrikuara te betonit.