Arjeil sh.p.k eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e cila operon aktivitetin e saj kryesor ne prodhimin e tubave prej betoni, te cilat perdoren per kanalizime te ndryshme. Prodhimi i tubave te betonit eshte bere me makineri te teknologjise moderne dhe ne perputhje te plote me standardet Europiane dhe Shqiptare SSH EN 1916, me titull “Tuba dhe pajisje betoni, te paperforcuara, fibra celiku te perforcuara”

Duke filluar nga viti 2000, kompania jonë ka furnizuar me tuba betoni, kesone betoni, etj me dimensione te ndryshme, shumë kompani ndertimi qe kane punuar per realizimin e ndertimit te disa rrugeve, aeroporteve, porteve, magazinimit dhe ujerave te zeza, etj.

.