Qellimi yne eshte jo vetem te rritim kompanine financiarisht, por edhe te investojme me mire te ardhurat per te perfituar imazhi i Shqiperise. Pjesemarrja ne zbatimin e investimeve publike te financuara nga organizatat nderkombetare dhe qeveria Shqiptare na ka bere pjesemarres aktiv ne rindertimin dhe modernizimin e infrastruktures se Shqiperise.

Konsumatoret dhe partneret na shohin si nje kontribues integral ne suksesin e tyre. Ne do te pershpejtojme permbushjen e nevojave te tyre dhe do te zbatojme cdo angazhim qe ne ndermarrim.

Njerezit do te jene krenare per te punuar me Arjeil. Ne do te krijojme mundesite qe e jashtezakonshmja te arrihet, ne do te shperblejme suksesin.

Komunitetet do te na konsiderojne si pergjegjes dhe proaktive. Ne do te integrojme perspektivat lokale me rajonale dhe do te promovojme menaxhimin efektiv te burimeve me qellim qe te kontribuojme ne nje cilesi me te mire te jetes.