Ndërtimi i kolektoreve te ujerave te zeza dhe magazinimit te ujit.

Pervec prodhimit te tubave prej betoni, Arjeil eshte i specializuar ne ndertimin e kolektoreve te magazinimit dhe te ujerave të zeza.

Ne kemi realizuar disa nga projektet kryesore:

  • Ndertimi i kolektorit kryesor te ujrave të zeza DN2000mm në Komunën Kashar.
  • Ndertimi i kolektoreve te kanalizimeve me box culverts 1600x1600mm në Don Bosko, Tirane
  • Ndertimi i kolektoreve kryesore te ujerave te zeza ne Komunen e Kamzes.
  • Ndertimi i kolektoreve te kanalizimeve me box culverts 2000x2000mm ne Bashkine Farke.